Introduktion och erkännande

Er integritet är viktig för oss, och vi är fast beslutna att skydda den. Vår policy förklarar vad vi gör med er personliga data.

Genom att samtycka till att vi använder kakor i enlighet med villkoren i denna policy när ni besöker vår hemsida för första gången, tillåter ni oss att använda kakor varje gång ni besöker vår hemsida.

Dokumentet skapades av Mikrodidakt AB.

Personlig data som kan samlas in, lagras och användas:

 • Information om er dator så som, IP-address, geografisk plats, webbläsartyp och -version samt operativsystem;
 • Information om era besök på och er användning av hemsidan, inklusive referenskällan, besökets längd, sidvisningar och hemsidans navigeringsvägar;
 • Information som er e-mail om ni kontaktar oss via kontaktformuläret;
 • Information som genereras när ni använder vår hemsida, inklusive när, hur ofta och under vilka omständigheter ni använder den;
 • Information i alla former av kommunikation som ni skickar till oss via e-mail eller vår hemsida, inklusive dess innehåll och metadata;
 • All annan information som ni skickar till oss.

Innan ni lämnar ut en annan persons personliga information till oss behöver ni ha den personens samtycke till att den personliga informationen både lämnas ut och behandlas i enlighet med denna policy.

Användning av er personliga information

Användning av er personliga information som skickas till oss via vår hemsida kommer användas för de syften som anges i denna policy eller på relevanta sidor på hemsidan. Vi kan använda er personliga information för följande:

 • Administrera vår hemsida och verksamhet
 • Anpassa vår hemsida åt er
 • Möjliggöra för er att använda tjänsterna som är tillgängliga på vår hemsida
 • Skicka varor till er som ni har köpt via vår hemsida
 • Leverera tjänster som ni har köpt via vår hemsida
 • Skicka kontoutdrag, fakturor, betalningspåminnelser till er och samla in betalningar från er
 • Skicka kommersiell kommunikation som inte är i marknadsföringssyfte
 • Skicka e-mail som ni specifikt har begärt
 • Att skicka marknadskommunikation till er som rör vår verksamhet
 • Att ge tredje parter statistisk information om våra användare (men dessa tredje parter kommer inte att kunna identifiera en enskild användare från informationen)
 • Att hantera förfrågningar och klagomål från eller om er angående vår hemsida
 • Att hålla vår hemsida säker och förebygga bedrägerier
 • Att bekräfta ert samtycke av vår hemsidas användarvillkor (inklusive övervakning av privata meddelanden som skickats via vår hemsidas privata meddelandetjänst)

Om ni skickar personlig information för publicering på vår hemsida, kommer vi att publicera och på annat sätt använda den informationen i enlighet med det tillstånd som ni ger oss. Dina sekretessinställningar kan användas för att begränsa publiceringen av din information på vår hemsida och kan justeras med hemsidans sekretesskontroller. Vi kommer inte att överlämna er personliga information till tredje part för deras eller någon annan tredje parts direkta marknadsföring utan ditt uttryckliga medgivande.

Utlämning av personlig information

Vi kan lämna ut er personliga information till någon av våra anställda, styrelseledamöter, försäkringsbolag, professionella rådgivare, ombud, leverantörer eller underleverantörer som är nödvändigt för de syften som anges i denna policy. Vi kan lämna ut er personliga information till alla medlemmar i vår företagsgrupp (detta innebär våra dotterbolag, vårt holdingbolag och alla deras dotterbolag) som är rimligt nödvändigt för de syften som anges i denna policy.

Vi kan utlämna er personliga information:

 • I den mån vi är skyldiga att göra det enligt lag
 • I samband med pågående eller framtida domstolsförfaranden
 • För att upprätta, utöva eller försvara våra juridiska rättigheter (inklusive att lämna ut information till andra i syfte att förebygga bedrägerier och minska kreditrisken)
 • Till köparen (eller den blivande köparen) av alla företag eller tillgångar som vi är i process (eller överväger) att sälja; och
 • Till alla personer som vi anser kan begära av domstol eller annan behörig myndighet att vi lämnar ut den personliga informationen om, enligt vår mening, en sådan domstol eller myndighet rimligen skulle kunna beordra att vi utlämnar den personliga informationen.

Vi kommer inte att lämna ut er personliga information till tredje part förutom i de fall som anges i denna policy.

Internationell dataöverföring

Information som vi samlar in kan lagras, behandlas i och överföras mellan något av de länder vi är verksamma i för att göra det möjligt för oss att använda informationen i enlighet med denna policy.

Information som vi samlar in kan överföras till följande länder som saknar dataskyddslagar motsvarande de som gäller i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet: USA, Ryssland, Japan, Kina och Indien.

Personlig information som ni publicerar på vår hemsida eller skickar in för publicering på vår hemsida kan vara tillgänglig via internet världen över. Vi kan inte förhindra att informationen används eller missbrukas av andra.

Du samtycker uttryckligen till överföring av personlig information som beskrivs i detta avsnitt.

Bevarande av personlig information

Detta avsnittet beskriver våra policyer och förfaranden för datalagring, som är utformade för att se till att vi följer våra juridiska skyldigheter angående lagring och radering av personlig information.

Personlig information som vi behandlar för något syfte eller syften kommer inte att förvaras längre än vad som är nödvändigt för det syftet eller de syftena.

Utan att det påverkar artikel G-2, kommer vi vanligtvis att radera personuppgifter som faller inom kategorierna nedan vid det datum och den tid som anges nedan.
Varje år den första Januari.

Oavsett övriga bestämmelser i detta avsnittet kommer vi att behålla dokument (inklusive elektroniska dokument) som innehåller personuppgifter:

 • I den mån vi är skyldiga att göra enligt lag;
 • Om vi tror att handlingarna kan vara relevanta för pågående eller framtida domstolsförfaranden; och
 • För att upprätta, utöva eller försvara våra juridiska rättigheter (inklusive att lämna ut information till andra i syfte att förebygga bedrägerier och minska kreditrisken)

Er personliga informations säkerhet

Vi kommer vidta rimliga tekniska och organisatoriska försiktighetsåtgärder för att förhindra förlust, missbruk eller ändring av din personliga information.

Vi kommer att lagra all personlig information som ni tillhandahåller på våra säkra (lösenords-och brandväggsskyddande) servrar.

Alla elektroniska finansiella transaktioner som görs via vår hemsida skyddas av krypteringsteknologi.

Ni medger att informationsöverföring via internet i sig är osäkert, och vi kan inte garantera säkerheten för data som skickas via internet.

Ni ansvarar för att hålla lösenordet ni använder för att komma åt vår hemsida konfidentiellt; vi kommer inte be er om ert lösenord (förutom när ni loggar in på vår hemsida).

Ändringar

Vi kan uppdatera denna policy tidvis genom att publicera en ny version på vår hemsida. Ni bör kontrollera denna sidan emellanåt för att se till att ni förstår eventuella ändringar i denna policy. Vi kan meddela er om ändringar av denna policy via e-mail eller via vår hemsidas privata meddelandesystem.

Dina rättigheter

Ni kan be oss att ge er all personlig information vi har om er.

Vi kan undanhålla den personliga information som ni begär enligt vad som tillåts enligt lag.

Ni kan när som helst be oss att inte behandla eran personliga information för marknadsföringsändamål.

I praktiken kommer ni vanligtvis att antingen uttryckligen acceptera vår användning av er personliga information för marknadsföringsändamål, eller så kommer vi att ge er möjligheten att välja bort användningen av er personliga information för marknadsföringsändamål.

Tredje parts hemsidor

Vår hemsida innehåller hyperlänkar till och detaljer om tredje parts hemsidor. Vi har ingen kontroll över, och är inte ansvariga för, tredje parters sekretesspolicy och praxis.

Uppdatering av information

Låt oss veta om den personliga information som vi har om er behöver korrigeras eller uppdateras.

Kakor

Vår hemsida använder kakor. En kaka är en fil som innehåller en identifierare (en sträng med bokstäver och siffror) som skickas av en webbserver till en webbläsare och lagras av webbläsaren. Identifieraren skickas därefter tillbaka till servern varje gång webbläsaren begär en sida från servern. Kakor kan antingen vara “ständiga kakor” eller “sessionskakor”: en ständig kaka lagras av en webbläsare och förblir giltig till det angivna utgångsdatumet, såvida den inte raderas av användaren innan utgångsdatumet; en sessionskaka, å andra sidan, kommer att gå ut i slutet av användarsessionen, när webbläsaren är stängd. Kakor innehåller vanligtvis inte information som personligen identifierar en användare, men personlig information som vi lagrar om er kan vara länkad till informationen som är lagrad i och erhållen från kakor. Vi använder både ständiga och sessionskakor på vår hemsida.

Nedan anges namnen på de kakor vi använder på vår hemsida och de syften som de används för:

Vi använder Google Analytics och Adwords på vår hemsida för att känna igen en dator när en användare {INKLUDERA ALLA ANVÄNDNINGSOMRÅDEN FÖR KAKOR PÅ DIN HEMSIDA besöker hemsidan / spårar användare när de bläddrar på hemsidan / möjliggör användning av en kundvagn på hemsidan / förbättrar hemsidans användbarhet / analyserar användningen av hemsidan / administrerar hemsidan / förhindrar bedrägerier och förbättrar hemsidans säkerhet / anpassar hemsidan för varje användare / målannonser som kan vara av särskilt intresse för specifika användare / beskriva syfte(n)};

De flesta webbläsare låter er vägra att acceptera kakor – till exempel:

 • I Internet Explorer (version 10) kan ni blockera kakor med hjälp av inställningarna för att upphäva kakhantering genom att klicka på ”Verktyg”, ”Internetalternativ”, ”Sekretess” och sedan ”Avancerat”;
 • I Firefox (version 24) kan ni blockera alla kakor genom att klicka på ”Verktyg”, ”Inställningar”, ”Sekretess & säkerhet”, välja ”Anpassad innehållsblockering” och klicka på ”Alla kakor”; och
 • I Chrome (version 29) kan ni blockera alla kakor genom att öppna menyn ”Inställningar” och klicka på ”Inställningar för webbplatsen” under ”Sekretess och säkerhet” och sedan avmarkera ”Tillåt att webbplatser sparar och läser cookiedata”.

Om du blockerar alla kakor kommer det att ha en negativ inverkan på många hemsidors användbarhet. Om du blockerar kakor kommer ni inte att kunna använda alla funktioner på vår hemsida.

Ni kan ta bort kakor som redan har lagrats på din dator – till exempel:

 • I Internet Explorer (version 10) måste ni manuellt ta bort kakor (ni kan hitta instruktioner för att göra det påhttp://support.microsoft.com/kb/278835);
 • I Firefox (version 24) kan ni ta bort kakor genom att klicka på ”Verktyg”, ”Inställningar”, ”Sekretess & säkerhet” och sedan välja ”Rensa data” under ”Kakor och webbplatsdata”; och
 • I Chrome (version 29) kan ni ta bort alla kakor genom att öppna menyn ”Inställningar” och klicka på ”Rensa webbinformation” under ”Sekretess och säkerhet”.

Tar ni bort kakor kommer det att ha en negativ inverkan på många hemsidors användbarhet.

Du kan när som helst återvända och uppdatera ditt samtycke här: Hantera samtycke