Grundades på 80-talet

Mikrodidakt AB bildades under tidigt 80-tal i Lund. Vi började jobba med microcontrollers som även är inspirationen till vårt namn. Microcontrollers används mycket inom inbyggda system som även är vårt expertområde. Vi kallas ofta för Mikro, därför valde vi att implementera det i vår nya domän mikro.io. Detta ändrar ingenting, i vår anda lever fortfarande Mikrodidakt kvar.

Vårt fokus ligger på att bli kundens ”One Stop Shop” för att få hjälp med produktutveckling. Vi kan hantera mjukvara, hårdvara och CI/CD till att hjälpa till med processen att få era idéer från papper till fysiska produkter.

Är ni i behov av konsulter, eller vill ha ett estimat för ett projekt?