Medicinteknik/Ätstörningar

Nyckelord: GNU/Linux, ARM, MySQL, C/C++, RTOS, Bluetooth, PADS PCB, Solidworks

Uppdraget var att designa, utveckla och tillverka tredje generationens våg som hjälper unga med ätstörningar att bli friska.
Vi utvecklade mekaniken, elektroniken och mjukvaran för kundens enhet. För att kunna följa patienters matvanor, skapade vi även en databas som användes av läkare och övrig vårdpersonal.
Test av PCB, montering, sluttest och packning hanterades av oss.

Danmark/Ljud

Nyckelord: Linux, ARM, The Yocto Project, U-Boot, Rauc, Jenkins, Shippable, Docker, Jfrog Artifactory. C/C++, Python, Git, Jira, NXP, QUALCOMM

Danmark har länge arbetat med ljudindustrin. Dagens industri har växt och har flera aktörer som arbetar med ljud för den vanliga konsumenten. I många fall har företag behövt hjälp med att migrera produkter till ett Linux system, vilket vi har kunnat hjälpa till med. Det inkluderar; bringup av HW för Linux system, verifiera HW för planeringen av CI/CD så att utvecklarna kan börja med deras applikationer. Vi assisterar även kunder i produktionslinan. Produktionslinan har tuffa tidskrav och att få ett system att fungera på en ny produkt krävs ofta speciell omsorg, vilket är något vi kan hantera ihop med kunden. Nyckeln till framgång är att göra rätt från början.

Försäljningssystem/POS

Nyckelord: Linux, Windows x86, ARM, Altium Designer, C/C++, The Yocto Project, Qt

Vi har arbetet länge med företag som utvecklar, tillverkar och säljer försäljningssystem till dispensers. Kunderna vi har haft finns runt om i hela världen och tack vare våra långa samarbeten med kunder i Sverige har vi även fått möjligheten att jobba med kunder utanför Sveriges gränser.

Medicinteknik/Sjukhusutrustning

Nyckelord: Linux/GNU, Python, ARM, Qt5, I2C, SPI, RTOS, C/C++, Git, Gerrit, Jenkins, GNU, OpenOCD

För en kund inom medicinteknik hade vi i uppgift att implementera användargränssnittet i en av kundens produkter. Utvecklingen bestod av flera olika språk, bland annat C/C++, PLM och SDL. Vi hjälpte även till med att utveckla en helt ny maskin som kunden ville ha ut på marknaden. Uppgifterna bestod av implementering av byggsystem och Buildup av Linux rootfiler.
För samma kund har vi även hjälpt till med försäljning av elektronik samt arbetet med arkitekturen av elektroniken till olika produkter.

Är ni i behov av konsulter, eller vill ha ett estimat för ett projekt?